Thử nghiệm nước và môi trường

Thu nghiem nuoc va moi truong

Chương trình LEAP® đánh giá hiệu quả hoạt động thử nghiệm của các phòng thí nghiệm trong các lĩnh vực nước và môi trường. Chương trình này đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng nước uống của Anh quốc (UK Drinking Water Inspectorate- DWI) về quy định cung cấp nguồn nước (quy định số 16, Phụ lục 1, năm 2010) trên cả hai thông số hóa học và vi sinh.

Các lĩnh vực phân tích:

  • Potable Water Chemistry (kiểm tra chất hóa học trong nước uống): phân tích thành phần vô cơ, hữu cơ, kim loại trong nước uống.
  • Potable Water Microbiology( kiểm tra vi sinh vật trong nước uống): phân tích các vi sinh vật chỉ thị như Coliform tổng, vi khuẩn đường ruột, vi sinh vật chỉ thị và Legionella
  • Potable Water Parasitology: kiểm tra kí sinh trùng trong nước uống.
  • Effluent, Waste Water and Contaminated Land( nước thải, chất thải và đất bị ô nhiễm: phân tích thành phần vô cơ, hữu cơ, loại trong nước và thành phần kim loại trong đất.
  • Potable water taste & odour chemical identification (xác định mùi-vị nước uống)
  • Seawater (nước biển)
  • Potable water chemical contamination emergency (chương trình dự phòng khẩn cấp trong nước uống)

Chi tiết các chương trình thử nghiệm thành thạo tại đây