Thử nghiệm hóa lý

Fapas 1FAPAS® là tổ chức công nhận quốc tế về các chương trình thử nghiệm thành thạo trong hóa học thực phẩm. Chương trình đã có hơn 2000 Phòng thí nghiệm tham dự tại hơn 90 quốc gia. Các chương trình thử nghiệm thành thạo cho chỉ tiêu hóa trong thực phẩm trên các nền mẫu: thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, nước uống…

  • Nutritional components: thành phần dinh dưỡng
  • Food ingredients: các thành phần trong thực phẩm
  • Natural food contaminants: các chất gây nhiễm độc thực phẩm
  • Organic & inorganic contaminants: Các chất gây nhiễm vô cơ và hữu cơ
  • Pesticides: thuốc trừ sâu
  • Veterinary drug residues: thuốc thú y và chất tăng trọng
  • Food additives: phụ gia thực phẩm
  • Migration from food packaging:
  • Allergens: chất gây dị ứng
  • Authenticity: độ tin cậy

Chi tiết các chương trình thử nghiệm thành thạo tại đây.