Thử nghiệm GMO

Thu nghiem GMO

Gemma: Nhằm bảo vệ chất lượng của thực phẩm dành cho con người và thức ăn gia súc, năm 2003, EU giới thiệu luật kiểm soát việc sử dụng các sinh vật biến đổi gen (GMO) trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Trước vấn đề này, các phòng thí nghiệm ngày càng gặp phải nhiều áp lực trong việc đảm bảo kết quả phân tích của mình chính xác và đáng tin cậy, đồng thời tuân thủ đúng luật. Chương trình thử nghiệm thành thạo phân tích vật liệu biến đổi gen (Gemma) cung cấp những dữ liệu cần thiết theo từng thời điểm, giúp phòng thí nghiệm của bạn sở hữu một quy trình kiểm định chất lượng có giá trị.

Chi tiết các chương trình thử nghiệm thành thạo tại đây.