Thử Nghiệm Thành Thạo

feraSite

FERA – Sở Nghiên cứu Thực phẩm và Môi trường trực thuộc Bộ Nông nghiệp Nông thôn Anh Quốc – được thành lập từ năm 1914. Mục đích của Fera là hỗ trợ và phát triển hệ thống thực phẩm an toàn, tạo một môi trường sống lành mạnh, tự nhiên để bảo vệ cộng đồng trên toàn cầu khỏi những rủi ro từ hóa học và sinh học.

FAPAS – trực thuộc Fera, ra đời vào năm 1990 được thế giới công nhận là tổ chức chuyên cung cấp các chương trình thử nghiệm thành thạo cho tất cả các phòng thí nghiệm về lĩnh vực hóa học, vi sinh, thực phẩm, sinh vật biến đổi gen, nước & môi trường.

Thử nghiệm thành thạo là việc kiểm tra độc lập và tự đánh giá năng lực của các phòng thí nghiệm. Việc tham gia vào các chương trình thử nghiệm thành thạo không chỉ giúp đánh giá năng lực hệ thống, độ chính xác và tin cậy của kết quả thí nghiệm mà còn chứng minh năng lực kỹ thuật của các nhân viên. Đồng thời, việc thường xuyên tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025-2005.

Fapas cung cấp cho những người tham gia dịch vụ bảo mật ở mức độ phù hợp với mình, không giới hạn số lượng tối thiểu của các bài thử nghiệm thành thạo phải tham gia mỗi năm. Đồng thời, cũng cung cấp hệ thống tiện lợi gồm các báo cáo thông qua trang website và các báo cáo toàn diện. Hệ thống này đặt dưới sự phân tích thống kê nghiêm ngặt, bao gồm các phương pháp so sánh.

FAPAS hiện cung cấp các chương trình thử nghiệm thành thạo như sau:

– Fapas: Thử nghiệm các chỉ tiêu hóa lý thực phẩm
– Fepas: Thử nghiệm các chỉ tiêu vi sinh thực phẩm
– Gemma: Thử nghiệm trên sinh vật biến đổi gen
– Leap:Thử nghiệm nước và môi trường
– Bespoke: Thử nghiệm nhóm theo yêu cầu

Tiêu chuẩn đáp ứng: Các chương trình thử nghiệm thành thạo Fapas/ Fepas/ Gemma/ Leap được công nhận bởi tổ chức UKAS là phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17043:2010 và 9001:2008.

456_UKAS_Proficiency_4367_medium ISO 17025 ISO 17043 ISO 9001

Để biết thêm chi tiết về thử nghiệm thành thạo FAPAS, vui lòng liên hệ:
BAN THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO – CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC NGHI PHÚ
Tel: 08 3726 0440 Fax: 08 3726 0441
Email: info@nghiphu.com Website: www.nghiphu.com

Thử nghiệm nhóm

Thử nghiệm nhóm theo yêu cầu là một hình thức cho phép khách hàng tham gia thử nghiệm thành thạo theo nhiều cách thức khác nhau. Nhiều khách hàng lựa chọn tham gia TNTT theo nhóm bao gồm tất cả các PTN trong cùng một tổ chức theo 01 chương trình đã có sẵn. Điều

Thử nghiệm nước và môi trường

Chương trình LEAP® đánh giá hiệu quả hoạt động thử nghiệm của các phòng thí nghiệm trong các lĩnh vực nước và môi trường. Chương trình này đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng nước uống của Anh quốc (UK Drinking Water Inspectorate- DWI) về quy định cung cấp nguồn nước (quy định số

Thử nghiệm GMO

Gemma: Nhằm bảo vệ chất lượng của thực phẩm dành cho con người và thức ăn gia súc, năm 2003, EU giới thiệu luật kiểm soát việc sử dụng các sinh vật biến đổi gen (GMO) trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Trước vấn đề này, các phòng thí nghiệm ngày càng gặp

Thử nghiệm vi sinh

Fepas cung cấp các thử nghiệm về định danh và định lượng vi sinh vật. Vật liệu thử nghiệm được thiết kế để mô phỏng các mẫu thực tế trong phòng thí nghiệm – mật độ của các sinh vật mục tiêu và bao gồm cả vi sinh vật được bổ sung như là một

Thử nghiệm hóa lý

FAPAS® là tổ chức công nhận quốc tế về các chương trình thử nghiệm thành thạo trong hóa học thực phẩm. Chương trình đã có hơn 2000 Phòng thí nghiệm tham dự tại hơn 90 quốc gia. Các chương trình thử nghiệm thành thạo cho chỉ tiêu hóa trong thực phẩm trên các nền mẫu: