Category Archives: Thử Nghiệm Thành Thạo

Thử nghiệm nhóm

Thu nghiem nhomThử nghiệm nhóm theo yêu cầu là một hình thức cho phép khách hàng tham gia thử nghiệm thành thạo theo nhiều cách thức khác nhau.

Nhiều khách hàng lựa chọn tham gia TNTT theo nhóm bao gồm tất cả các PTN trong cùng một tổ chức theo 01 chương trình đã có sẵn. Điều này có lợi thế là có thể so sánh năng lực của các PTN trong cùng một tổ chức so với các tổ chức khác trên thế giới.

Fapas cũng có thể tổ chức một nhóm các thử nghiệm độc lập cho 01 hoặc nhiều bài thi cho các PTN trong cùng một tổ chức tham gia. Thông thường tối thiểu là 15 PTN để đảm bảo cho các kết quả phân tích thống kê có tính khả thi. Tuy nhiên, nếu số lượng PTN tham gia không đủ thì Fapas có thể sẽ liên hệ các PTN khác cũng có cùng mối quan tâm đến lĩnh vực phân tích này.

Trên thực tế, Fapas đã tổ chức hàng loạt các thử nghiệm khép kín cho các tổ chức của chính phủ hoặc các công ty tư nhân.

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

Thử nghiệm nước và môi trường

Thu nghiem nuoc va moi truong

Chương trình LEAP® đánh giá hiệu quả hoạt động thử nghiệm của các phòng thí nghiệm trong các lĩnh vực nước và môi trường. Chương trình này đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng nước uống của Anh quốc (UK Drinking Water Inspectorate- DWI) về quy định cung cấp nguồn nước (quy định số 16, Phụ lục 1, năm 2010) trên cả hai thông số hóa học và vi sinh.

Các lĩnh vực phân tích:

 • Potable Water Chemistry (kiểm tra chất hóa học trong nước uống): phân tích thành phần vô cơ, hữu cơ, kim loại trong nước uống.
 • Potable Water Microbiology( kiểm tra vi sinh vật trong nước uống): phân tích các vi sinh vật chỉ thị như Coliform tổng, vi khuẩn đường ruột, vi sinh vật chỉ thị và Legionella
 • Potable Water Parasitology: kiểm tra kí sinh trùng trong nước uống.
 • Effluent, Waste Water and Contaminated Land( nước thải, chất thải và đất bị ô nhiễm: phân tích thành phần vô cơ, hữu cơ, loại trong nước và thành phần kim loại trong đất.
 • Potable water taste & odour chemical identification (xác định mùi-vị nước uống)
 • Seawater (nước biển)
 • Potable water chemical contamination emergency (chương trình dự phòng khẩn cấp trong nước uống)

Chi tiết các chương trình thử nghiệm thành thạo tại đây

Thử nghiệm GMO

Thu nghiem GMO

Gemma: Nhằm bảo vệ chất lượng của thực phẩm dành cho con người và thức ăn gia súc, năm 2003, EU giới thiệu luật kiểm soát việc sử dụng các sinh vật biến đổi gen (GMO) trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Trước vấn đề này, các phòng thí nghiệm ngày càng gặp phải nhiều áp lực trong việc đảm bảo kết quả phân tích của mình chính xác và đáng tin cậy, đồng thời tuân thủ đúng luật. Chương trình thử nghiệm thành thạo phân tích vật liệu biến đổi gen (Gemma) cung cấp những dữ liệu cần thiết theo từng thời điểm, giúp phòng thí nghiệm của bạn sở hữu một quy trình kiểm định chất lượng có giá trị.

Chi tiết các chương trình thử nghiệm thành thạo tại đây.

Thử nghiệm vi sinh

Thu nghiem vi sinh

Fepas cung cấp các thử nghiệm về định danh và định lượng vi sinh vật. Vật liệu thử nghiệm được thiết kế để mô phỏng các mẫu thực tế trong phòng thí nghiệm – mật độ của các sinh vật mục tiêu và bao gồm cả vi sinh vật được bổ sung như là một thách thức thực tế cho các phòng thí nghiệm tham gia.

Các chỉ tiêu vi sinh vật:

1. Enumeration Tests (Định lượng)

 • Aerobic Plate Count
 • Bacillus cereus
 • Clostridium perfringens
 • Coagulase Positive Staphylococci
 • Coliforms
 • Enterobacteriaceae
 • Enterococci
 • Escherichia coli
 • Lactic Acid Bacteria
 • Listeria monocytogenes
 • Yeasts & Moulds

2. Detection Tests (Định danh VSV)

 • Campylobacter spp
 • Cronobacter (Enterobacter) sakazkii
 • Escherichia coli O157:H7(1)
 • Listeria monocytogenes
 • Salmonella spp
 • Vibrio parahaemolyticus

Chi tiết các chương trình thử nghiệm thành thạo tại đây

Thử nghiệm hóa lý

Fapas 1FAPAS® là tổ chức công nhận quốc tế về các chương trình thử nghiệm thành thạo trong hóa học thực phẩm. Chương trình đã có hơn 2000 Phòng thí nghiệm tham dự tại hơn 90 quốc gia. Các chương trình thử nghiệm thành thạo cho chỉ tiêu hóa trong thực phẩm trên các nền mẫu: thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, nước uống…

 • Nutritional components: thành phần dinh dưỡng
 • Food ingredients: các thành phần trong thực phẩm
 • Natural food contaminants: các chất gây nhiễm độc thực phẩm
 • Organic & inorganic contaminants: Các chất gây nhiễm vô cơ và hữu cơ
 • Pesticides: thuốc trừ sâu
 • Veterinary drug residues: thuốc thú y và chất tăng trọng
 • Food additives: phụ gia thực phẩm
 • Migration from food packaging:
 • Allergens: chất gây dị ứng
 • Authenticity: độ tin cậy

Chi tiết các chương trình thử nghiệm thành thạo tại đây.