Que Kiểm Tra Chỉ Số ATP

ATP - Test TOP

Ultrasnap Title

Với kiểu dáng và kích thước nhỏ gọn tương tự cây viết, việc lấy mẫu có thể thực hiện một cách dễ dàng. UltraSnap là dụng cụ thử nghiệm thân thiện với người sử dụng, với môi trường và tiện lợi hơn so với các dụng cụ lấy mẫu khác. Tất cả các chỉ số ATP trong mẫu được ghi nhận thông qua trị số ánh sáng được cài đặt sẵn trên thiết bị EnSURE.

Ưu điểm:
   Dễ sử dụng (4 bước thực hiện)
   Cho kết quả trong 15 giây.
   Có độ chính xác cao.
   Kiểm tra bề mặt ước hoặc khô và các mẫu chất lỏng.
   Hạn sử dụng 15 tháng (bảo quản ở 2-8oC)

UltraSnap1

Link hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=ng7BVQ3XTyM 

 

SuperSnap title

Que kiểm tra chỉ số ATP với độ nhạy cao gấp 4 lần que UltraSnap.

SuperSnap
Link hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=Xp996P7LoNU&index=7&list=PL4ogy1NbREQM6M4CIof4hAJOersuJ38wo

 

AquaSnap title

 

 

 

Là dụng cụ thử nghiệm thân thiện với người sử dụng. Tất cả các chỉ số ATP trong mẫu nước được ghi nhận thông qua trị số ánh sáng được cài đặt sẵn ở máy EnSURE. Với kiểu dáng và kích thước nhỏ gọn tương tự cây viết, việc lấy mẫu có thể thực hiện một cách dễ dàng.

Ưu điểm:
   Dễ sử dụng, cho kết quả trong 15 giây.
   Có độ chính xác cao.
   Kiểm tra các mẫu chất lỏng.
   Thu thập 100 µl mẫu không cần pipette.

ATP TEST
Link hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=Y14fdDqW358&index=6&list=PL4ogy1NbREQM6M4CIof4hAJOersuJ38wo

 

SnapShot title

 

 

Que kiểm tra chỉ số ATP tích hợp với nhiều thiết bị đo khác như: Charm, Merck, 3M, Biocontrol

SnapShot