Phân tích độc tố nấm mốc trong hạt ngũ cốc

Grain

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐƠN GIẢN:

TÁCH CHIẾT MẪU

– Nghiền nát và cân mẫu
– Thêm muối và dung dịch methanol trộn đều
– Lọc

PHA LOÃNG VÀ LỌC

– Pha loãng dịch chiết
– Lọc

HẤP THU VÀ RỬA GIẢI

– Đổ dịch lọc vào cột
– Rửa cột
– Pha loãng độc tố và thu vào một cuvet
– Thêm dung dịch tăng cường độ nhạy và đặt cuvet vào máy quang phổ huỳnh quang hay Pha loãng dịch lọc và tiêm vào máy HPLC hay UPLC
– Xác định nồng độ độc tố

Bắp, lúa mì, gạo, lúa mạch và ngũ cốc là một nhóm lớn các loại cây trồng mang các chất gây ô nhiễm sinh học chẳng hạn như độc tố nấm mốc không có khả năng nhận biết được bằng mắt thường và gây ảnh hưởng một cách sâu sắc đến sức sống của cây trồng trên đồng ruộng cũng như chất lượng, an toàn và lợi nhuận của các sản phẩm từ ngũ cốc.
Theo các cơ quan quản lý trên Thế giới, việc tăng cường giám sát các mặt hàng ngũ cốc trong nước và xuất khẩu về độ an toàn của độc tố nấm mốc, nông trại, nhà máy sản xuất, cơ sở lưu trữ và các ngành liên quan ngày càng dựa vào các kiểm nghiệm một cách thường xuyên ở tất cả các giai đoạn của chu trình sản xuất.
Chi phí cho việc kiểm tra thường xuyên cũng như những thách thức về mặt kỹ thuật trong việc phân tích dấu vết của các hợp chất sinh học phức tạp tiếp tục đặt ra những yêu cầu cấp thiết trong việc sáng tạo, cải tiến phương pháp phân tích. Những kỹ thuật tiến tiến này không những phải đáp ứng yêu cầu thỏa mãn theo quy định của nhà nước mà còn phù hợp với nhu cầu sử dụng cấp thiết của địa phương, giảm chi phí kinh tế.
Phương pháp kiểm tra độc tố nấm mốc của VICAM đã thỏa mãn những yêu cầu này với tính toàn diện nhất theo tiêu chuẩn của GIPSA và được công nhận bởi AOAC. Bằng việc phát hiện và xác định hàm lượng độc tố nấm mốc từ aflatoxin đến zearelanone, hệ thống kiểm tra độc tố nấm mốc toàn diện của Vicam mang đến kết quả chính xác cao, nhạy cảm và đáng tin cậy.

 

Các chỉ tiêu độc tố nấm mốc cần kiểm tra:

Aflatoxin Ochratoxin DON Fumonisin T-2/HT-2 Zearalenone