Phân tích độc tố nấm mốc trong Cà phê

caphe

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐƠN GIẢN:

TÁCH CHIẾT MẪU
– Nghiền nát và cân mẫu
– Thêm muối và dung dịch methanol trộn đều
– Lọc

PHA LOÃNG VÀ LỌC
– Pha loãng dịch chiết
– Lọc

HẤP THU VÀ RỬA GIẢI
– Đổ dịch lọc vào cột
– Rửa cột
– Pha loãng độc tố và thu vào một cuvet
– Thêm dung dịch tăng cường độ nhạy và đặt cuvet vào máy quang phổ huỳnh quang hay Pha loãng dịch lọc và tiêm vào máy HPLC hay UPLC
– Xác định nồng độ độc tố

Gần đây, luật pháp về an toàn thực phẩm đã đặt cà phê nằm trong một số các mặt hàng cần được kiểm tra ochratoxin A. Các nước nhập khẩu thường quan tâm đến mức độ nhiễm độc của con người và động vật bởi các chất độc trong tự nhiên ảnh hưởng đến sức khỏe như nhiễm độc thận cấp tính, suy giảm miễn dịch hay thậm chí là ung thư. 

Quy trình sản xuất cà phê được thực hiện theo các phương pháp chủ động nhằm theo dõi và ngăn chặn sự nhiễm Ochratoxin A bằng cách sử dụng các phương pháp thử nghiệm kết hợp định tính, định lượng nhanh chóng của cột OchraTest- VICAM sử dụng máy quang phổ huỳnh quang, HPLC hay UPLC. Ochratoxin A là một hợp chất thứ cấp tồn tại trong tự nhiên thường tìm thấy ở môi trường đất và có thể trở nên độc hại khi cây trồng nhiễm bệnh do điều kiện môi trường khắc nghiệt, chẳng hạn như hạn hán. Hãy bảo vệ thương hiệu và giá trị gia tăng của bạn bằng cách đầu tư cho phương pháp phân tích độc tố nấm chính xác, tin cậy của  VICAM. 

Các giải pháp phân tích độc tố nấm của VICAM mang đến cho doanh nghiệp của bạn các giải pháp đa dạng, thiết thực kiểm soát Ochratoxin A . Từ phương pháp đơn giản sử dụng máy quang phổ huỳnh quang cho đến phương pháp sử dụng  HPLC hay UPLC có độ nhạy cao trong phòng thí nghiệm, VICAM đã chứng minh khả năng theo dõi ochratoxin A cho nhà sản xuất, nhà cung cấp cà phê rang và các đại lý bán lẻ. 

  • Kết quả luôn đảm bảo chính xác từ đồng ruộng đến nơi xuất.
  • Độ nhạy phát hiện ở mức bằng hoặc thấp hơn tiêu chuẩn giới hạn Châu Âu và các quy định khác trên Thế giới.

 

Các chỉ tiêu độc tố nấm mốc cần kiểm tra

Aflatoxin Ochratoxin