Phân tích độc tố nấm mốc trong Bắp

CORN

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐƠN GIẢN

TÁCH CHIẾT MẪU

– Nghiền nát và cân mẫu

– Thêm muối và dung dịch methanol trộn đều

– Lọc

PHA LOÃNG VÀ LỌC

– Pha loãng dịch chiết

– Lọc

HẤP THU VÀ RỬA GIẢI

– Đổ dịch lọc vào cột

– Rửa cột

– Pha loãng độc tố và thu vào một cuvet

– Thêm dung dịch tăng cường độ nhạy và đặt cuvet vào máy quang phổ huỳnh quang hay Pha loãng dịch lọc và tiêm vào máy HPLC hay UPLC

– Xác định nồng độ độc tố

Bắp (ngô) là một trong số những cây trồng phổ biến nhất trên thế giới. Ngô và các sản phẩm từ ngô thường được sử dụng trong các bữa ăn và là thành phần trong một số loại thực phẩm. Chính vì vậy, nhu cầu giám sát chất lượng và an toàn của ngô trước khi sử dụng trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi là rất cần thiết.
Aflatoxin, fumonisin, vomitoxin (DON,) zearalenone, T-2, citrinin và ochratoxin A là những loại độc tố phổ biến nhất phát hiện trong các loại ngũ cốc. Tác động của độc tố nấm mốc đối với sức khỏe con người và động vật rất lớn, bao gồm cả nhiễm độc gan thận cấp tính, suy giảm miễn dịch và tham chí gây ung thư.
Chi phí cho việc kiểm tra thường xuyên cũng như những thách thức về mặt kỹ thuật trong việc phân tích dấu vết của các hợp chất sinh học phức tạp tiếp tục đặt ra những yêu cầu cấp thiết trong việc sáng tạo, cải tiến phương pháp phân tích. Những kỹ thuật tiến tiến này không những phải đáp ứng yêu cầu thỏa mãn theo quy định của nhà nước mà còn phù hợp với nhu cầu sử dụng cấp thiết của địa phương, giảm chi phí kinh tế.
Phương pháp kiểm tra độc tố nấm mốc của VICAM đã thỏa mãn những yêu cầu này với tính toàn diện nhất theo tiêu chuẩn của GIPSA và được công nhận bởi AOAC. Bằng việc phát hiện và xác định hàm lượng độc tố nấm mốc từ aflatoxin đến zearelanone, hệ thống kiểm tra độc tố nấm mốc toàn diện của Vicam mang đến kết quả chính xác cao, nhạy cảm và đáng tin cậy.

 

Các chỉ tiêu độc tố nấm mốc cần kiểm tra

Aflatoxin Fumonisin Ochratoxin