MEGAZYME – Sinh Phẩm Dùng Cho Công Nghiệp Thực Phẩm

Megazyme International Ireland được thành lập vào năm 1988 với mục tiêu cụ thể là phát triển, sản xuất và cung cấp bộ dụng cụ xét nghiệm chẩn đoán, các enzyme và các thuốc thử phân tích cho các loại thực phẩm, ngũ cốc và các ngành công nghiệp hóa học có liên quan.

Megazyme san pham