TỌA ĐÀM VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM: TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ XÉT NGHIỆM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

Chiều ngày 4/11/2015, tại Hà Nội, Tiểu ban thực phẩm nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản (FAASC) – Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức tọa đàm “An toàn thực phẩm – Tầm quan trọng của phòng thí nghiệm và xét nghiệm đối với hoạt động xuất nhập khẩu”.